کافه یاسی واقع در قلب شهر تهران خیابان میرزای شیرازی می باشد.

کافه یاسی